U saradnji sa našim dugogodišnjim partnerima Lapin Koskikoulu iz Finske, ove godine organizujemo sveobuhvatni kurs za vodiče na divljim vodama, vjerovatno prvi kurs takve vrste u svijetu! Kurs se sastoji iz tri dijela: kursa za spasioce na divljim vodama po standardima Rescue3, kursa pružanja prve pomoći u divljini po standardima REC, i kursa za profesionalne rafting vodiče po IRF standardima.

Svi kursevi su namjenjeni za profesionalce na divljim vodama i ljudima koji već imaju određena iskustva na rijeci, a koji žele da iskustva da prošire i stave na veći nivo u okviru svjetski priznatih standarda.

Instruktori na kursu su:

  • Mark Hirst (licencirani instruktor Međinarodne rafting federacije klase 5, licencirani Asesor međunarodne rafting federacije, podpredsjednik komiteta za obuku rafting vodilča Međunarodne rafting federacije, licencirani Rescue3 instruktor)
  • Leo Hoare (licencirani REC instruktor)
  • Mirko Davidović (licencirani instruktor Međunarodne rafting federacije klase 3, član komiteta za razvoj komercijalnog i rekreativnog raftinga Međunarodne rafting federacije)

Termin održavanja kursa: April 19 – April 26, 2021.*
*promjena datuma održavanja su moguće uslijed razvoja situacije sa COVID-19

CIJENA ZA UČEŠĆE NA SVA TRI KURSA: 800€
*Smještaj i hrana obezbjeđeni

CIJENA ZA UČEŠĆE NA POJEDINAČNIM KURSEVIMA:
*Smještaj i hrana obezbjeđeni

RESCUE3 WRT PRO   260€
REC Outdoor First Aid  240€
IRF GTE Workshop       300€

RESCUE3 WRT PRO (Whitewater rescue technician proffesional)

Radionicu započinjemo sa tri dana intenzivne Rescue3 obuke za profesionalne spasioce na divljim vodama.
Kurs je dizajniran za potrebne profesionalnih rafting vodiča kojima je potrebno proširiti i unaprijediti znanja iz spašavanja na divljim vodama.

Program kursa se zasniva na standarima propisanim od strane Rescue3Europe. Instruktor na kursu je Mark Hirst, licencirani Rescue3 instruktor.

REC OFA (Rescue Emergency Care Outdoor First Aid)

Po prvi put na našim prostorima imamo priliku da organizujemo dva dana obuke za pružanje prve pomoći u divljni.
Kurs prve pomoći u divljini osmišljen je tako da uvede sistematski način pružanja pomoći unesrećenima. 
Pored teorijskog predavanja veći dio kursa posvećen je praktičnom učenju i rješavanju scenarija.

Program kursa je zasnovan na standardima REC (Rescue Emergency Care).
Instruktor na kursu je Leo Hoare, licencirani REC instruktor.

IRF GTE & TL ASSESSMENT WORKSHOP (International Rafting Federation – Guide Training and Education & Trip Leader Assessment Workshop)

Zadnji dio kursa biće posvećen ispitu spretnosti i znanja za profesionalne rafting vodiče na divljim vodama.
Kurs je baziran kao četverodnevna radionica na kojoj će kandidati biti testirani na praktične vještine upravljanja čamcem, radu sa turistima i vođenju grupe.
Program kursa se zasniva na standaridma propisanim od strane IRF (Međunarodne rafting federacije).
Instruktori na kursu su Mirko Davidović (Certified IRF Instructor up to level 3) i Mark Hirst (Certified IRF Assessor).