IRF GTE WORKSHOP

International Rafting Federation 
Guide Training & Education Workshop

Ispit spretnosti i znanja rafting vodiča za sticanje sertifikata Međunarodne rafting federacije

U periodu od 30.09.2022. do 02.10.2022. organizujemo  IRF GTE Workshop, ili jednostavnije rečeno – ispit spretnosti i znanja rafting vodiča za sticanje certifikata Međunarodne rafting federacije.

Instruktor na kursu je Mirko Davidović, a kurs je namjenjen svim kandidatima zainteresovanim za sticanjem znanja i certifikata IRF-a.

Za vrijeme radionice kandidati se testiraju na sledeće stvari:

  • Sadržaj i pravilna isporuka sigurnosne demonstracije prije spusta (Safety talk)
  • Tehnike veslanja i upravljanja čamcem na divljoj vodi
  • Komunikacija i rad sa turistima
  • Signali na rijeci
  • Procedure vraćanja prevrnutog čamca u prvobitni položaj (Flip drill)
  • Test bacanja sigurnosnog užeta
  • Test užarije (konstrukcija čvorova i MA sistema)
  • Test plivanja kroz bukove
  • Pisani test

Program radionice podrazumijeva minimalno 8 a maksimalno 12 sati dnevnog kontakta, tj teorijskog i praktičnog rada sa kandidatima. Kandidati koji pohađaju radionicu treba da imaju osnovnu ličnu zaštitnu i spasilačku rafting opremu (PPE i PRE): kacigu, plutajući prsluk, termalnu opremu, veslo, 4-3-2-1 sistem.

Kandidati koji uspješno prođu sve testove stiču uslove za dobijanje certifikata IRF Raft Guide (up to level 2-3*).
*Nivo certifikata će zavisiti od klase rijeke na kojoj se testiranje bude vršilo.
Svi IRF certifikati su validni 3 godine, uz odgovarajući položen kurs o pružanju prve pomoći. 

Minimalan broj učesnika po grupi: 6
Maksimalan broj učesnika po grupi: 12
Trajanje radionice: 3 dana

Cijena: 300€ po kandidatu

Cijena uključuje: instruktorske naknade, korištenje čamaca, organizaciju lokalnog transporta, hranu i smještaj za vrijeme trajanja radionice.

Cijena ne uključuje administrativnu taksu IRF (40€), ukoliko kandidat zadovolji uslove za sticanje certifikata.