ENDURO FREE RIDE

Čisti adrenalin! Osjeti snagu i slobodu!

KRATKI ENDURO IZLET

Atraktivna  enduro vožnja kanjonom Drine. Polazak iz Rafting Centra Tara-Raft (434mnv). Enduro vožnja pretežno makadamskim putem koji zahtjeva osnovno znanje vožnje motora. Povratak šumskom stazom jednim dijelom, zatim makadamskim putem natrag do Rafting Centra.

Ruta:
Rafting Centar TaraRaft – Pejkovići – Krčmići – Mazoče – Lisovići – Birotići – Kunduci – Mazoče – Krčmići – Pejkovići – Rafting centar TaraRaft

CIJENA TURE 50€

U cijenu ture ulazi iznajmljivanje motora, gorivo, obavezna oprema (kaciga srednje veličine) i fakultativna oprema (kornjača štit i štitnici za koljena), lunch paket, kao i pratnja profesionalnog vodiča. Cijena ture je zasnovana na minimalnoj grupi od 4 osobe. Na raspolaganju su Yamaha motori zapremine 125cm3 do 600cm3.

Lakši - Srednji

Stepen težine staze

30 km

Dužina staze

2-3h

Trajanje vožnje

1120 mnv

Najveća nadmorska visina

Kanjon Drine

Lokacija rute

ENDURO IZLET NA PLIJEŠ

Uzbudljiva enduro vožnja na planinu Pliješ u kanjonu Drine. Polazak iz Rafting Centra Tara-Raft (434mnv). Enduro vožnja makadamskim i šumskim putevima koji zahtjevaju osnovno i napredno znanje vožnje. Usputne pauze za razgledanje i fotografisanje na mnogobrojnim vidikovcima.

Ruta:
Rafting Centar TaraRaft – Pejkovići – Krčmići – Mazoče – Lisovići – Kremenik – Pliješ – Kremenik – Birotići – Mazoče – Krčmići – Pejkovići – Rafting centar TaraRaft

CIJENA TURE 80€

U cijenu ture ulazi iznajmljivanje motora, gorivo, obavezna oprema (kaciga srednje veličine) i fakultativna oprema (kornjača štit i štitnici za koljena), lunch paket, kao i pratnja profesionalnog vodiča. Cijena ture je zasnovana na minimalnoj grupi od 4 osobe. Na raspolaganju su Yamaha motori zapremine 125cm3 do 600cm3.

Srednji

Stepen težine staze

45 km

Dužina staze

4-6h

Trajanje vožnje

1717 mnv

Najveća nadmorska visina

Kanjon Drine

Lokacija rute

ENDURO IZLET NA VUKUŠU

Uzbudljiva enduro vožnja na planinu Vukušu u kanjonu Drine. Polazak iz Rafting Centra Tara-Raft (434mnv). Enduro vožnja makadamskim, šumskim putevima i pašnjacima koji zahtjevaju osnovno i napredno znanje vožnje. Usputne pauze za razgledanje i fotografisanje na mnogobrojnim vidikovcima.

Ruta:
Rafting Centar TaraRaft – Pejkovići – Krčmići – Mazoče – Kremenik – Jelovča potok – Vukuša – Mazoče – Krčmići – Pejkovići – Rafting centar TaraRaft

CIJENA TURE 90€

U cijenu ture ulazi iznajmljivanje motora, gorivo, obavezna oprema (kaciga srednje veličine) i fakultativna oprema (kornjača štit i štitnici za koljena), lunch paket, kao i pratnja profesionalnog vodiča. Cijena ture je zasnovana na minimalnoj grupi od 4 osobe. Na raspolaganju su Yamaha motori zapremine 125cm3 do 600cm3.

Srednji

Stepen težine staze

70 km

Dužina staze

5-7h

Trajanje vožnje

1440 mnv

Najveća nadmorska visina

Kanjon Drine i Tare

Lokacija rute

ENDURO IZLET U KANJON TARE

Uzbudljiva enduro vožnja planinama kanjona Tare. Polazak iz Rafting Centra Tara-Raft (434mnv). Enduro vožnja makadamskim, šumskim putevima i pašnjacima i nepreglednim planinskim platoima koji zahtjevaju osnovno i napredno znanje vožnje. Usputne pauze za razgledanje i fotografisanje na mnogobrojnim vidikovcima.

Ruta:
Rafting Centar TaraRaft – Pejkovići – Krčmići – Mazoče – Kremenik – Zavait – Meštrevac – Vranovina (vrh kanjona Tare) – Zlatni Bor – Vukuša – Mazoče – Krčmići – Pejkovići – Rafting centar TaraRaft

CIJENA TURE 140€

U cijenu ture ulazi iznajmljivanje motora, gorivo, obavezna oprema (kaciga srednje veličine) i fakultativna oprema (kornjača štit i štitnici za koljena), lunch paket, kao i pratnja profesionalnog vodiča. Cijena ture je zasnovana na minimalnoj grupi od 4 osobe. Na raspolaganju su Yamaha motori zapremine 125cm3 do 600cm3.

Srednji

Stepen težine staze

140 km

Dužina staze

8-12h

Trajanje vožnje

1490 mnv

Najveća nadmorska visina

Kanjon Drine i Tare

Lokacija rute

ENDURO IZLET U KANJON TARE II

Uzbudljiva enduro vožnja planinama kanjona Tare. Polazak iz Rafting Centra Tara-Raft (434mnv). Enduro vožnja makadamskim, šumskim putevima i pašnjacima i nepreglednim planinskim platoima koji zahtjevaju osnovno i napredno znanje vožnje. Usputne pauze za razgledanje i fotografisanje na mnogobrojnim vidikovcima. Obilazak Vranovine, Meštrevca, Zlatnog Bora, Vukuše (planine kanjona Tare)

Ruta:
Rafting Centar TaraRaft – Pejkovići – Krčmići – Mazoče – Kremenik – Pliješ – Zavait – Meštrevac – Vranovina (vrh kanjona Tare) – Meštrevac – Zavait – Zlatni Bor – Vukuša – Mazoče – Krčmići – Pejkovići – Rafting centar TaraRaft

CIJENA TURE 180€

U cijenu ture ulazi iznajmljivanje motora, gorivo, obavezna oprema (kaciga srednje veličine) i fakultativna oprema (kornjača štit i štitnici za koljena), lunch paket, kao i pratnja profesionalnog vodiča. Cijena ture je zasnovana na minimalnoj grupi od 4 osobe. Na raspolaganju su Yamaha motori zapremine 125cm3 do 600cm3.

Srednji

Stepen težine staze

170 km

Dužina staze

8-12h

Trajanje vožnje

1717 mnv

Najveća nadmorska visina

Kanjon Drine i Tare

Lokacija rute

ENDURO IZLET VUČEVO, PRIJEVOR, PRAŠUMA PERUĆICA

Uzbudljiva enduro vožnja planinama NP Sutjeska. Polazak iz Rafting Centra Tara-Raft (434mnv), transport motora na prikolici do Dragoš sedla (1300mnv). Enduro vožnja makadamskim, šumskim putevima i pašnjacima i nepreglednim planinskim platoima koji zahtjevaju osnovno i napredno znanje vožnje. Usputne pauze za razgledanje i fotografisanje na mnogobrojnim vidikovcima. Obilazak prašume Perućice, Vučeva i Prijevora.

Ruta:
Rafting Centar TaraRaft – NP Sutjeska – Dragoš Sedlo – Prašuma Perućica – Vučevo – Djevojačka stijena – Prijevor – Dragoš Sedlo – Rafting centar TaraRaft

CIJENA TURE 90€

U cijenu ture ulazi iznajmljivanje motora, gorivo, obavezna oprema (kaciga srednje veličine) i fakultativna oprema (kornjača štit i štitnici za koljena), lunch paket, kao i pratnja profesionalnog vodiča. Cijena ture je zasnovana na minimalnoj grupi od 4 osobe. Na raspolaganju su Yamaha motori zapremine 125cm3 do 600cm3.

Srednji

Stepen težine staze

100 km

Dužina staze

6-8h

Trajanje vožnje

1710 mnv

Najveća nadmorska visina

NP Sutjeska

Lokacija rute

ENDURO IZLET NA DONJE I GORNJE BARE

Atraktivna enduro vožnja planinom Zelengorom. Polazak iz Rafting Centra Tara-Raft (434mnv), transport motora na prikolici do Planinske kolibe (1400mnv). Enduro vožnja makadamskim, šumskim putevima i pašnjacima i nepreglednim planinskim platoima koji zahtjevaju osnovno i napredno znanje vožnje. Usputne pauze za razgledanje i fotografisanje na mnogobrojnim vidikovcima. Obilazak  Ljubinog groba, Planinskih katuna, kanjona Hrčavke, Donjih i Gornjih Bara (jezera Zelengore). Mogućnost za HARD ENDURO: Uspon na Košutu (1800mnv).

Ruta:
Rafting Centar TaraRaft – Planinska koliba Zelengora – Sremušna luka – Ružino polje – Ljubin grob – Kanjon Hrčavke – Lučki katun – Košuta (po želji grupe, hard enduro) – Ružino polje – Sremušna Luka – Planinska koliba Zelengora – Rafting centar TaraRaft

CIJENA TURE 90€

U cijenu ture ulazi iznajmljivanje motora, gorivo, obavezna oprema (kaciga srednje veličine) i fakultativna oprema (kornjača štit i štitnici za koljena), lunch paket, kao i pratnja profesionalnog vodiča. Cijena ture je zasnovana na minimalnoj grupi od 4 osobe. Na raspolaganju su Yamaha motori zapremine 125cm3 do 600cm3.

Srednji - Teški

Stepen težine staze

100 km

Dužina staze

6-8h

Trajanje vožnje

1800 mnv

Najveća nadmorska visina

Zelengora, NP Sutjeska

Lokacija rute

ENDURO IZLET NA JEZERA ZELENGORE

Nezaboravna enduro vožnja planinom Zelengorom. Polazak iz Rafting Centra Tara-Raft (434mnv), transport motora na prikolici do Planinske kolibe (1400mnv). Enduro vožnja makadamskim, šumskim putevima i pašnjacima i nepreglednim planinskim platoima koji zahtjevaju osnovno i napredno znanje vožnje. Usputne pauze za razgledanje i fotografisanje na mnogobrojnim vidikovcima. Obilazak Orlovačkog, Borilovačkog, Kotlaničkog, Štirinskog i Cicovskog jezera.

Ruta:
Rafting Centar TaraRaft – Planinska koliba Zelengora – Drač jasen – Orlovačko jezero – Borilovačko jezero – Kotlaničko jezero – Borilovačko jezero – Orlovačko jezero – Palež – Cicovsko jezero – Planinska koliba Zelengora – Rafting centar TaraRaft

CIJENA TURE 90€

U cijenu ture ulazi iznajmljivanje motora, gorivo, obavezna oprema (kaciga srednje veličine) i fakultativna oprema (kornjača štit i štitnici za koljena), lunch paket, kao i pratnja profesionalnog vodiča. Cijena ture je zasnovana na minimalnoj grupi od 4 osobe. Na raspolaganju su Yamaha motori zapremine 125cm3 do 600cm3.

Srednji

Stepen težine staze

100 km

Dužina staze

6-10h

Trajanje vožnje

1700 mnv

Najveća nadmorska visina

Zelengora, NP Sutjeska

Lokacija rute

ENDURO IZLET JEZERA ZELENGORE I IZVOR NERETVE

Nezaboravna enduro vožnja planinom Zelengorom. Polazak iz Rafting Centra Tara-Raft (434mnv), transport motora na prikolici do Planinske kolibe (1400mnv). Enduro vožnja makadamskim, šumskim putevima i pašnjacima i nepreglednim planinskim platoima koji zahtjevaju osnovno i napredno znanje vožnje. Usputne pauze za razgledanje i fotografisanje na mnogobrojnim vidikovcima. Obilazak Orlovačkog, Kladopoljskog i Cicovskog jezera i izvora Neretve.

Ruta:
Rafting Centar TaraRaft – Planinska koliba Zelengora – Zavidež – Orlovačko jezero – Vita Bara – Izvor Neretve – Pridvorica – Ulog (Izvori Neretve) – Obalj – Kladopoljsko jezero – Jelašca – Palež – Cicovsko jezero – Planinska koliba Zelengora – Rafting centar TaraRaft

CIJENA TURE 140€

U cijenu ture ulazi iznajmljivanje motora, gorivo, obavezna oprema (kaciga srednje veličine) i fakultativna oprema (kornjača štit i štitnici za koljena), lunch paket, kao i pratnja profesionalnog vodiča. Cijena ture je zasnovana na minimalnoj grupi od 4 osobe. Na raspolaganju su Yamaha motori zapremine 125cm3 do 600cm3.

Srednji

Stepen težine staze

100 km

Dužina staze

6-10h

Trajanje vožnje

1700 mnv

Najveća nadmorska visina

Zelengora, NP Sutjeska

Lokacija rute

SPORTS AND RECREATIONAL
RAFTING CENTER "TARA-RAFT"

Bastasi bb, 73300 Foča
Republika Srpska
Bosna i Hercegovina

Established in 2001
Owner: Davidović Miroslav
JIB: 4503766990009