Rijeka Tara je plovna na oko 90km svoga vodotoka, a najveći dio komercijalnih spustova se obavlja ne njenoj poslednjoj dionici dužine cca15km prije ušća sa Pivom gdje zajedno tvore Drinu. Ujedno, ona je na ovom dijelu (kao i na još tridesetak kilometara uzvodno) prirodna i administrativna granica između Republike Srpske i Crne Gore. Ploveći Tarom, sa lijeve strane je Crna Gora, a sa desne Republika Srpska.

Početna tačka za rafting na ovoj dionici je mjesto koje se zove Brštanovica. Od Brštanovice pa do Šćepan polja Tara ima najveći pad – stoga imamo i mnoštvo brzaka ili bukova koji ovaj dio i čine tako posebnim i uzbudljivim. Velika većina rafting kampova i rafting centara se nalazi na završetku rafting rute, na Šćepan Polju (rafteri iz Crne Gore), ili par kilometara niže Drinom na Bastasima (rafteri iz Srpske).

Sve do 2016 god jedini put do Brštanovice vodio je kroz teritoriju Crne Gore (lijevom obalom Tare), tako da su svi rafteri iz Srpske sa svojim gostima morali da prelazi granični prelaz između dvije države, potom da se voze kroz teritoriju Crne Gore da bi došli do polazne tačke za spuštanje. Gužve na graničnom prelazu i na cesti koja vodi do Brštanovice su tokom špica sezone postala svakodnevnica, čime se znatno produžilo uobičajeno vrijeme transfera od kampova do početne tačke raftinga. Pored toga, mnoge neprijatnosti izazvane su i neadekvatnom komunikacijom sa nadležnim institucijama koje kontrolišu granične prelaze, a u najvećoj mjeri neosnovano nedoličnim i neljubaznim ponašanjem crnogorskih inspekcija prema rafterima iz Srpske i njihovim gostima. Poslednje u nizu je bilo prošlogodišnje frapantno povećanje nameta za takse od strane novoosnovanog Regionalnog Parka Piva. No, temu o tim problemima ostaviću za neki drugi tekst, a nadam se da ću o tome pisati u prošlom vremenu.

Potrebu za novim putem koji bi išao desnom obalom Tare rafteri su prepoznali još prije desetak godina kada su izradili idejni projekat i počeli aktivno da prave dopise lokalnoj zajednici sa apelom o izgradnji puta. Korist od novog puta ne bi imali samo rafteri, već i sela koja se nalaze u ovom dijelu kanjona Tare a do kojih se stiže jedino pješke. Takođe, izgradnjom puta otvorila bi se komunikacija i sa fenomenalnom čelebićkom visoravni sa svojim nestvarno lijepim selima na obodu kanjona: Vranovina, Dulin brijeg, Meštrevac, Zlatni bor, planina Ljubišnja – to su samo neke od potpuno zapostavljenih lokacija usled neadekvatne putne komunikacije. Lokalno stanovništvo bi na taj način imalo mnogo brži i lakši prilaz Foči, a svoje domaće organske proizvode bi vrlo lako mogli plasirati na već postojeće izgrađeno turističko tržište.

Lokalna vlast je prije dvije godine konačno uvidjela značaj izgradnje nove trase i veoma ažurno pristupila izradi projekta a potom i njegovoj implementaciji. Napravljen je dogovor između nadležnih institucija Opštine Foča, raftera i Oružanih snaga BiH i u junu 2016 god krenulo se sa probijanjem nove trase. Ovom prilikom rafteri iz Foče obezbjeđuju smještaj, hranu i piće za radnike koji su zaposleni na projektu. Novi put kreće od mjesta koje se zove Žitin (selo između Bastaha i graničnog prelaza) i ide sve do Brštanovice na desnoj obali Tare.  Ukupna dužina trase iznosi oko 23km.

Na svojoj trasi put prolazi kroz mnoga interesantna područija: presjeca nekoliko potoka pogodnih za kanjoning, prolazi ispod samog oboda kanjona, a sa mnogih mjesta se pruža fantastičan vidikovac na kanjon Tare. Uvidjeli samo da put desnom stranom Tare omogućuje i razvoj niza drugih aktivnosti jer je sam po sebi interesantan kao izletnička zona. Rafting Centar Tara-Raft je sa tim u vezi i dao idejni projekat Turističkoj organizaciji Foče o formiranje jedne posebne zone za turiste sa izgrađenim izletištima na atraktivnim lokacijama. Izgradnja puta svakako omugućuje prelazak na sledeći korak razvoja turizma naše opštine.

Do jeseni 2016 god kada su radovi prekinuti zbog snijegova većina trase je probijena i većina puta izgrađena. Novi put je veoma kvalitetno napravljen, izuzetno čvrst, širok i pregledan. Nastavak radova očekujemo sa prvim sunčanim danima na proljeće 2017 god.

Nema sumnje da će vožnja novim putem biti posebno uživanje kako za nas organizatore tako i za naše goste.
Izuzetno se radujemo što ćemo već od ljeta 2017 god sve goste voziti našim putem i sa njima zajedno uživati u magičnim čarima prirode.

Do tada, uživajte u kadrovima napravljenim na novoj trasi!

SPORTS AND RECREATIONAL
RAFTING CENTER "TARA-RAFT"

Bastasi bb, 73300 Foča
Republika Srpska
Bosna i Hercegovina

Established in 2001
Owner: Davidović Miroslav
JIB: 4503766990009