rafting centar tara-raft

POSTANI PROFESIONALAC NA RIJECI

program za startere

IRF GUIDE TRAINING AND EDUCATION PROGRAM
Radionica za početnike i za vodiče sa manje iskustva.
IRF GTP radionica podučava kandidate osnovnim vještinama potrebnim za rafting vodiča.

Za vrijeme IRF GTP radionice kandidati se podučavaju sledećim vještinama:

 • Hidrologija i čitanje rijeke
 • Uloga rafting vodiča tokom komercijalnog rafting spusta
 • Sadržaj i pravilna isporuka sigurnosne demonstracije prije spusta
 • Tehnike veslanja i upravljanja čamcem
 • Komunikacija i rad sa turistima
 • Organizacija rafting spusta i interna komunikacija
 • Signali na rijeci
 • Osnovne spasilačke vještine
 • Procedure vraćanja prevrnutog čamca u prvobitni položaj
 • Rad sa užadima i konstrukcija čvorova

Program radionice podrazumijeva minimalno 8 a maksimalno 12 sati dnevnog kontakta, tj teorijske nastave i praktičnog rada sa kandidatima. Kandidati koji uspješno prođu sve treninge dobiti će status Raft Guide Provisional.

Kandidati koji pohađaju radionicu treba da imaju osnovnu ličnu rafting opremu (PPE):
kacigu, plutajući prsluk, termalnu opremu (neoprensko ili suvo odijelo, odgovarajuću obuću), veslo.

Minimalan broj učesnika po grupi: 6
Maksimalan broj učesnika po grupi: 12
Trajanje radionice: 5 dana

Cijena: 380€ po kandidatu
Svi IRF certifikati su validni 3 godine, uz odgovarajući položen kurs o pružanju prve pomoći.

 

 

 

polaganje za certifikat

IRF RAFT GUIDE ASSESSMENT WORKSHOP
Radionica za vodiče sa iskustvom u komercijalnom raftingu na divljim vodama. Cilj radionice je testiranje kandidata na znanja i vještine potrebne za sticanje certifikata rafting vodiča po programu IRF (Međunarodne rafting federacije).

Za vrijeme radionice kandidati se testiraju na sledeće stvari:

 • Sadržaj i pravilna isporuka sigurnosne demonstracije prije spusta (Safety talk)
 • Tehnike veslanja i upravljanja čamcem na divljoj vodi
 • Komunikacija i rad sa turistima
 • Signali na rijeci
 • Procedure vraćanja prevrnutog čamca u prvobitni položaj (Flip drill)
 • Test bacanja sigurnosnog užeta
 • Test užarije (konstrukcija čvorova i MA sistema)
 • Test plivanja kroz bukove
 • Pisani test

Program radionice podrazumijeva minimalno 8 a maksimalno 12 sati dnevnog kontakta, tj teorijskog i praktičnog rada sa kandidatima. Kandidati koji pohađaju radionicu treba da imaju osnovnu ličnu zaštitnu i spasilačku rafting opremu (PPE i PRE): kacigu, plutajući prsluk, termalnu opremu, veslo, 4-3-2-1 sistem.

Kandidati koji uspješno prođu sve testove stiču uslove za dobijanje certifikata IRF Raft Guide (up to level 2-3*).
*Nivo certifikata će zavisiti od klase rijeke na kojoj se testiranje bude vršilo.

Minimalan broj učesnika po grupi: 6
Maksimalan broj učesnika po grupi: 12
Trajanje radionice: 3 dana

 

Cijena: 260€ po kandidatu
Svi IRF certifikati su validni 3 godine, uz odgovarajući položen kurs o pružanju prve pomoći. Cijena ne uključuje administrativnu taksu IRF (40€), ukoliko kandidat zadovolji uslove za sticanje certifikata.

PROFESIONALNI STANDARDI

MEĐUNARODNA RAFTING FEDERACIJA

Programi obuka i treninga za rafting vodiče rade se po standardima Međunarodne Rafting Federacije (International Rafting Federation – IRF). IRF je vodeća globalna rafting federacija koja se bavi razvojem i unaprijeđivanjem standarda u sportskom i komercijalnom raftingu.

Oba modula obuka i treninga (za početnike i za one sa iskustvom) vodi certifikovani IRF Instruktor raftinga, 

Započni prepisku
1
Tu smo! Pitaj šta god te zanima ;)
Rafting Centar Tara-Raft
Heeej, pozdrav!
Kako možemo pomoći?